Okap wyspowy Flores Glass Max White

https://nortberg.pl/okap-wyspowy-flores-glass-max-white.html